Forskningens dag 2012

Eftersändning från Aulan, Skånes universitetssjukhus, Lund.
Sändningen kan även ses på iPhone/iPad eller andra smartphones. Använd dock helst WiFi.
2012-11-07 13:30:00 (GMT+01:00)
Om du har några frågor kring sändningen, kontakta Kent Möllerberg, SUS 046-173345

Se eftersändning